• PilotEmarket.com çalışma alanını, havacılık sektöründe Türkiye’de üretilmeyen, yurtdışından ithal edilen ürünler olarak belirlemiştir.

• PilotEmarket.com; Teknolojiyi ve modern yönetim uygulamalarını ürün-hizmet döngüsünün her aşamasında etkin olarak kullanmaktadır. Hedefi paydaşları için artan oranda katma değer üretmek olan PilotEmarket.com gerçekleştirdiği üretim ve ticari faaliyetlerin tümünde kurumsal yönetimin ve etik değerlerin örnek bir uygulayıcısıdır.

• PilotEmarket.com'un kurumsal stratejisinin temel değerlerini; yenilikçilik, tutarlılık, esneklik, şeffaflık, kalite, sosyal sorumluluk, müşteri odaklılık, ekip çalışması oluşturmaktadır.

• PilotEmarket.com; odaklandığı Savunma & Havacılık sektöründe girişimciliği, saygınlığı ve gücü ile öne çıkmakta ve müşterilerin hayatında fark yaratma hedefi ile hareket etmektedir.

© Copyright 2012 - 2024 | ALKU