PRENSİPLERİMİZ

• PilotEmarket.com; Çalışmalarında inovatif ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsemiştir.

• Toplum tarafından kabul edilenin “sürdürülebilir” olduğu bilinciyle çevre çalışmalarımızda bütünsel, şeffaf ve güvenilir yönetim ile toplumla iletişim ve işbirliğini benimseriz.

• Sektördeki faaliyetlerimizde temel ilkemiz; Ürün ve hizmet yaşam döngüsü sorumluluğunu üstlenmektir.

• Bu yaklaşımla, gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi çevre etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.

KURUMSAL ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.

• İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile mükemmelliği hedefleriz.

• Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizde önleyici yaklaşımı benimseriz.

• Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.

• Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız.

• Sektörel gelişmeleri izleyip iş fırsatlarına çevirirken sürdürülebilirliğe katkı sağlarız.

• Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını  destekleriz.

TOPLULUK İÇİ ÇEVRE POLİTİKASI GEREKLERİ

• Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız.

• Tüm çevresel etkilerimizi belirler, hedef, program ve izleme sistematiği  geliştirir, gözden geçirir ve iyileştirme amaçlı önlemler alırız.

• Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız.

• İşletme standartlarımızı önleyici yaklaşımla hazırlar, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, dâhil herkesin uygulamasını sağlarız.

• Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye zarar getirebilecek riskleri  proaktif yaklaşımla tespit eder; bunları en aza indirecek önlemleri  zamanında, eksiksiz olarak almaya çalışırız.

• Temiz ürün ve temiz üretim teknolojileriyle sürekli iyileştirmeyi hedeflerken, ürün ve hizmetlerimizin çevresel sorumluluğunu üstleniriz.

© Copyright 2012 - 2024 | ALKU